Tuesday, August 15, 2017

Universalglot Lessons from the Handbook - Lesson 2

These are sentences from page 11 of the 1868 Handbook of Universalglot and a vocabulary list.
Frazoj el paĝo 11 de la 1868 Manlibro de Universalglot kaj vortaro.

Universalglot - English - Esperanto

Habe tu ten vest? Hast thou thy clothes? or Do you have your clothes?  Ĉu ci havas ciajn vestojn? aŭ Ĉu vi havas viajn vestojn.
I habe eil. I have it.  Mi havas ĝin.
Habe ili trinked el vin? Have they drunk the wine? Ĉu ili trinkis la vinon?
Ili habe trinked eil. They have drunk it. Ili trinkis ĝin.
Habe vos vended li ov? Have you sold the sheep? Ĉu vi vendis la ŝafojn?
Nos habe vended eili. We have sold them. Ni vendis ilin.
Vide vos me? Do you see me?  Ĉu vi vidas min?
I habe vided te? I have seen thee (you, informal). Mi vidis cin (vin).~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tu = thou = ci (vi)
Ten = thy, thine = cia
Vest = clothes = vesto
Eil = him, her, it = lin, ŝin, ĝin
Ili = they = ili

Trinked = drank
Vin = wine
Vos = you
Vended = sold
Li = the (plural)
Ov = sheep, ram
Nos = we
Eili = them
Vide = see
Me = me
Vided = seen
Te = thee, you
-ed = past tense marker.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Practice: 
1. Copy each new word 5 times each.
2. Copy each sentence 2 times each. 
3. Write 5 sentences in Universalglot. 

Ezercado:
1. Kopiu ĉiun vorton 5 fojoj.
2. Kopiu ĉiun frazon 2 fojoj.
3. Skribu 5 frazojn en Universalglot. 

Please write your Universalglot sentences as a comment!
Bonvolu, skribu viajn Universalglotajn frazojn kiel 'comment!'

No comments:

Post a Comment